Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου - Ολύμπου»

            

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική  Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 27.03.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 μ.μ, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1.
Συζήτηση - ενημέρωση σχετικά με την μελέτη ανάπλασης της οδού Αγίου Νικολάου στο Λιτόχωρο, μετά από αίτημα 13 συμβούλων.
2.
Παραλαβή της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με θέμα  Ανανέωση περιβαλλοντικών όρων μελέτης «Έργα αντιμετώπισης διάβρωσης ακτών Δ.Κ. Πλαταμώνα». (Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος).
3.
Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Κ. Βροντούς και Δ.Κ. Καρίτσας του Δήμου Δίου – Ολύμπου». (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
4.
Λήψη απόφασης για παράταση ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις διανομών Δ.Κ. Λεπτοκαρυάς». (Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος).
5.
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις διανομών Δ.Κ. Λεπτοκαρυάς». (Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος).
6.
Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης ως προς την διάρκεια υλοποίησης του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου – χώρου στάθμευσης και περίφραξης, κέντρου πληροφόρησης επισκεπτών και μουσείου φυσικής ιστορίας του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου».   (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
7.
Λήψη απόφασης για παράταση ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου-χώρου στάθμευσης και περίφραξης, κέντρου πληροφόρησης επισκεπτών και μουσείου φυσικής ιστορίας του Εθνικού Δρυμού». (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
8.
Λήψη απόφασης για παράταση ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή ταμιευτήρα άρδευσης στην περιοχή ΠΥΞΑΡΙ της Δ.Κ. Καρίτσας». (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
9.
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή ταμιευτήρα άρδευσης στην περιοχή ΠΥΞΑΡΙ της Δ.Κ. Καρίτσας». (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
10.
Λήψη απόφασης περί συναίνεσης η μη για την οριοθέτηση του ρέματος Μαυρονερίου. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
11.
Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ. Αριθ. 306/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αγροτική οδοποιία με ασφαλτόστρωση Δ.Ε. Αγ. Σπυρίδωνα Δήμου Δίου – Ολύμπου» (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
12.
Τρο     Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ. Αριθ. 305/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις κεντρικών αγροτικών οδών Δ.Ε. Δίου».  (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
13.
Λήψη απόφασης για παράταση εκπόνηση της μελέτης «Μελέτες ανάπτυξης κτιριακών υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης παλαιού σχολείου Πλαταμώνα του Δημου Δίου – Ολύμπου». (Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος).
14.
Λήψη απόφασης για μερική ανάκληση της αριθμ. 327/2009 απόφασης Δ.Σ. του πρώην Δήμου Ανατολικού Ολύμπου. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος).
15.
Λήψη απόφασης προς μεταβίβαση του με αριθμ. 27 οικοπέδου εκτάσεως 305,00 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Κάστρο» του Ν. Παντελεήμονα στους εκ διαθήκης κληρονόμους του αρχικού δικαιούχου Θωμά Κατσαντώνη του Ηρακλή, που απεβίωσε στις 26-08-2014 και στον οποίο είχε παραχωρηθεί δυνάμει της με αριθμό 7/1965 απόφασης του πρώην Κ.Σ. Παντελεήμονα, εγκριθείσας με τη με αριθμό 12128/31-05-1965 απόφαση Νομάρχη Πιερίας, για την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος,  Δήμαρχος).
16.
Λήψη απόφασης προς μεταβίβαση του με αριθμ. 17 οικοπέδου εκτάσεως 305,00 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Κάστρο» του Ν. Παντελεήμονα, στους εξ αδιαθέτου κληρονόμους της αρχικής δικαιούχου Αμαλίας Μπούρου χας Αθανασίου που απεβίωσε στις 19-05-2004 και στην οποία είχε παραχωρηθεί δυνάμει της με αριθμό 7/1965 απόφασης του πρώην Κοινοτικού Συμβουλίου Παντελεήμονα, εγκριθείσας με τη με αριθμό 12128/31-05-1965 απόφαση Νομάρχη Πιερίας, για την κάλυψη των στεγαστικών της αναγκών. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος,  Δήμαρχος).
17.
              Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων για δικαιούχους κινητής τηλεφωνίας. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).           
18.
Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2016.   (Εισήγηση Μπαμπανίκας Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος).           
19.
Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών για το έτος 2017. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος,  Δήμαρχος).
20.
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου αντισφαίρισης στην Δ.Κ Λιτοχώρου του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).              
21.
Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων.  (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).                                                                
22.
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων ΤΟΕΒ Ενιπέα οικ. έτους 2017 καθώς και του κανονισμού άρδευσης.  (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος,  Δήμαρχος).
23.
Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση μιας ειδικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ και τοποθέτηση πινακίδας στάθμευσης ΑΜΕΑ, στο Λιτόχωρο μετά από αίτηση της κας Μουρσιώτη Καλλιόπης. (Εισήγηση Σαλιώρα Ελένη, Αντιδήμαρχος).
24.
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής  προμηθειών και εργασιών – υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).                                                                
25.
Σύναψη σύμβασης διαβαθμικής συνεργασίας με την Π.Κ.Μ. για την εκπόνηση μελέτης. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος,  Δήμαρχος).
26.
Επικαιροποίηση της αριθμ. 259/2015 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα ίδρυση ενορίας του Αγίου Γεωργίου στη Δ.Κ. Λιτοχώρου. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).                                                                
27.
1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δίου – Ολύμπου οικ. έτους 2017.  (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).           
28.
Επιχορήγηση της Δημοτικής χορωδίας Λιτοχώρου «Ιωάννης Σακκελαρίδης» (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).                                                        
29.
Ορισμός μελών για το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ.  (Εισήγηση Κων/νος Δημόπουλος,  Δήμαρχος).
30.
Ορισμός μελών για το Δ.Σ. της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. (Εισήγηση Κων/νος Δημόπουλος,  Δήμαρχος).
31.
Τροποποίηση της αριθμ. 291/2016 απόφασης του Δ.Σ. σχετική με την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δίου – Ολύμπου και της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ πρώην Δ.Ε.Υ.Α.ΑΝ.Ο. για την υποβολή πρότασης από τον Δήμο για χρηματοδότηση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» άξονα προτεραιότητας 14 του ΕΣΠΑ της πράξης «Αποχέτευση Δήμου Ανατολικού Ολύμπου, Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων Δ.Δ. Πλαταμώνα και παραλιακής ζώνης του Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς» (Εισήγηση Σιώκας Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος).
32.
2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δίου – Ολύμπου οικ. έτους 2017.  (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).           
33.
Λήψη απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δίου –Ολύμπου» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δίου – Ολύμπου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5006100. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).                                                        
34.
Λήψη απόφασης για την ανάθεση ή μη σε δικηγόρο Ν. Πιερίας για τον έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας σε υποθέσεις απαλλοτριώσεων λόγω αδυναμίας της νομικής συμβούλου.  (Εισήγηση Κων/νος Δημόπουλος,  Δήμαρχος).
35.
Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).                                                        
36.
Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων έτους 2017 και έγκριση τεύχους μελέτης κοινωνικο – οικονομικής μελέτης. (Εισήγηση Παρασκευάς Μακρίδης, Ειδικός Συνεργάτης).                                                        
37.
Λήψη απόφασης για παροχή οικονομικής βοήθειας σε άπορη οικογένεια. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).                                                        
38.
Συζήτηση σχετικά με υποβολή αντίρρησης του Δήμου στην ανάρτηση των δασικών χαρτών. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).                                                        
                            
                                                  
                                                      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


                                                                                      Παπαμιχαήλ Αθανάσιος
Κοινοποιείται
1.- κ. Δημόπουλο Κωνσταντίνο
     Δήμαρχο Δήμου Δίου – Ολύμπου.
2.- Χατζή Αθηνά, Νομική Σύμβουλο.
3.- Βασιλούδα Βασίλειο  (Δ/ντή Τεχνικής Υπηρεσίας)
4.- Πουρπουτίδου Δόμνα
     Προϊσταμένη οικ. υπηρεσίας.
5.- Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτω
[opb][op6]

Ακαδημαϊκή συνεργασία αιχμής για την Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος
Σύμφωνο συνεργασίας υπογράφηκε μεταξύ της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος και του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας που εδρεύει στην Κατερίνη.
Τόσο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Γεώργιος όσο και ο Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγητής κ. Δημήτριος Τριανταφύλλου χαρακτήρισαν τη συμφωνία ως  μια αναγκαιότητα η οποία ανταποκρίνεται αφενός στη φυσιογνωμία ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος και αφετέρου στις απαιτήσεις μιας ουσιαστικής και δημιουργικής σχέσης μεταξύ των δύο φορέων.
Το σύμφωνο συνεργασίας έχει ως κύριο σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικής και δράσεων για τη διασύνδεση μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας
Η Ιερά Μητρόπολη  Κατερίνης Κίτρους και Πλαταμώνος,  στο πλαίσιο του μεγάλου κοινωνικού και φιλανθρωπικού της έργου, αξιοποιεί μέσω του συμφώνου συνεργασίας, τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριοτήτες του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, οι οποίες θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην   στήριξη πολλών οικογενειών που δοκιμάζονται από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης.
Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι τομείς συνεργασίας των δύο φορέων:
·        Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας, κατάρτιση και υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση του έργου και  των δύο φορέων.
·        Συγκρότηση ομάδων εργασίας με εκπροσώπους των δύο φορέων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
·        Διοργάνωση κοινών δράσεων εκπαίδευσης/κατάρτισης καθώς και εκδηλώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, κ.λ.π.
·        Αξιοποίηση εθνικών, κοινοτικών και διεθνών χρηματοδοτικών μέσων (από κοινού σχεδιασμό, υποβολή και υλοποίηση προγραμμάτων).
·        Προώθηση θεμάτων και κοινών δράσεων των δύο φορέων μέσα από τα έντυπα, τις  ιστοσελίδες τους και την κάθε είδους ενημέρωση των μελών-χρηστών τους και τρίτων καθώς και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

·        Διαχείριση της Αποθήκης του Κοινωνικού Παντοπωλείου της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος και τη συμμετοχή του Τμήματος στη διαχείριση του επισιτιστικού προγράμματος,  καταχώρηση και αξιολόγηση των αιτήσεων, κλπ. [opb][op9]

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821. Λιτοχωρινοί αγωνιστές της επανάστασης του 1821 γράφει ο Σωτήριος Δ. Μασταγκάς


Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
Λιτοχωρινοί αγωνιστές της επανάστασης του 1821

γράφει ο
Σωτήριος Δ. Μασταγκάς

Στα δύστυχα χρόνια της Τουρκοκρατίας, οι κάτοικοι του Ολύμπου και της Πιερίας δεν συμβιβάστηκαν ούτε στιγμή με τον κατακτητή, δεν δέχτηκαν υποταγή, βγήκαν στα βουνά και προστάτευσαν τα ιερά και όσια της φυλής. Ο Σουλτάνος, από ανάγκη μαζί και αδυναμία, αναγνώρισε ορισμένα δικαιώματα στους ντόπιους πληθυσμούς, όπως τα αρματολίκια με τους αρματολούς και την κοινοτική αυτοδιοίκηση. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, από τον Όλυμπο και τα Πιέρια ξεκίνησαν οι πρώτοι αγωνιστές της ελευθερίας. Στην περιφέρεια αυτή αντρώθηκε το πνεύμα της αντίστασης, και τα προεπαναστατικά κινήματα του 18ου αιώνα έφεραν το σκλαβωμένο γένος στον ξεσηκωμό του 1821.
Δημιουργήθηκε έτσι το γνωστό αρματολίκι του Ολύμπου, με τους ηρωϊκούς κλεφταρματολούς, που τα κατορθώματά τους τραγούδησε η λαϊκή μούσα με τα δημοτικά τραγούδια. Απόδειξη της ύπαρξης κλεφτών βρίσκουμε στο πρόσωπο του Λάππα. Πράγματι, ο Λάππας γεννήθηκε στο Λιτόχωρο κι ήταν πρωτοπαλίκαρο του Πάνου Ζήδρου. Είχε έντονη δράση κατά των Τούρκων και το 1785, σε μια συμπλοκή τραυματίζεται και πεθαίνει. Τα ερείπια του σπιτιού του σώζονταν στο Λιτόχωρο μέχρι τις αρχές του πολέμου του 1940. Με την έναρξη της ελληνικής επανάστασης του 1821 ξεσηκώθηκαν οι Ολύμπιοι αγωνιστές, αλλά οι Τούρκοι με τα τακτικά στρατεύματά τους κατέστειλαν όλα τα επαναστατικά κινήματα, καταδίωξαν τους αντάρτες και διέλυσαν τις εξεγέρσεις.
Μετά την αποτυχία της επανάστασης στη Μακεδονία και τον Όλυμπο, πολλοί αγωνιστές με γυναικόπαιδα κατέβηκαν προς τον Νότο και κατέφυγαν στη νότια Ελλάδα, προσφέροντας ό,τι μπορούσαν στο μεγάλο Αγώνα. Πήραν μέρος σε διάφορες μάχες, κάτω από τις οδηγίες γνωστών καπεταναίων αρχηγών του  ̉21.
Μόλις δημιουργήθηκε το νέο Ελληνικό Κράτος, οι κυβερνήσεις θέλοντας να βοηθήσουν τους επιζήσαντες αγωνιστές, συνέστησαν  επιτροπές από παλαιούς οπλαρχηγούς για να κριθούν αυτοί που δικαιούνταν να λάβουν σχετική σύνταξη ή αμοιβές για υπηρεσίες που πρόσφεραν κατά τη διάρκεια του Αγώνα. Αρκετοί, λοιπόν, Μακεδόνες και Ολύμπιοι αγωνιστές, κυρίως αυτοί που εγκαταστάθηκαν στην ελεύθερη Ελλάδα, υπέβαλαν τα δικαιολογητικά τους, ζητώντας απονομή αμοιβών, για υπηρεσίες που πρόσφεραν κατά τη διάρκεια του επαναστατικού αγώνα. Στο «Αρχείο των Αγωνιστών» της Εθνικής Βιβλιοθήκης και στα πολλά έγγραφα που είναι σκορπισμένα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) υπάρχουν φάκελοι με πλούσια στοιχεία για τους Μακεδόνες αγωνιστές. Επί μια πεντηκονταετία, από το 1833 έως το 1877, συγκροτήθηκαν από την Ελληνική Κυβέρνηση πολλές επιτροπές, για να εξετάσουν τα έγγραφα και να διαβαθμίσουν και κατατάξουν τους αγωνιστές.
Οι Έλληνες της ελεύθερης Ελλάδας ταύτιζαν τους αγωνιστές με τους γόνους των θρυλικών κλεφταρματολών του Ολύμπου, αποκαλώντας σχεδόν όλους «Ολύμπιους». Η διάδοση του πατριδωνυμικού «Ολύμπιος» ήταν αρκετά πλατιά, κάλυπτε τη Θεσσαλία και Μακεδονία.
Εξαιτίας της πλατιάς διάδοσης του πατριδωνυμικού, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε εύκολα τους αγωνιστές του 1821 που κατάγονται από το Λιτόχωρο. Λιτοχωρίτες αγωνιστές, εννοείται, δεν ήταν μόνον αυτοί που αναφέρονται πιο κάτω, αλλά πολύ περισσότεροι, που τα έγγραφά τους χάθηκαν ή δεν υπέβαλαν καθόλου δικαιολογητικά ή επειδή με το τέλος του Αγώνα γύρισαν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, το Λιτόχωρο. Παρόλο που σήμερα η βιβλιογραφία δείχνει να είναι πλούσια ως προς τη βιογραφική παρουσίαση των Θεσσαλών, των Ολυμπίων και των Μακεδόνων αγωνιστών, εν τούτοις ο ερευνητής της τοπικής ιστορίας οφείλει να ασχοληθεί λεπτομερέστερα με τους φακέλους των Αρχείων και Μητρώων των Αγωνιστών, για να ανακαλύψει νέους (συμπατριώτες) του Λιτοχωρίτες οπλαρχηγούς και πολεμιστές.

Ιάκωβος Περικλής Ολύμπιος
Η δράση και η όλη προσφορά στον Αγώνα του Λιτοχωρίτη Ιάκωβου Περικλή Ολύμπιου ξεδιπλώνεται στις εξής μελέτες:
● Κώστας Σπανός, «25 ανέκδοτα έγγραφα του Λιτοχωρινού αγωνιστή του 1821 Ιάκωβου Περικλή Ολύμπιου», Μακεδονικά 21 (1981).
● Σωτήριος Δ. Μασταγκάς, «8 ανέκδοτα έγγραφα με τον αγωνιστή του 1821 Ιάκωβο Περικλή Ολύμπιο. Αναφορές στη μονή Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω», Χρονικά Λιτοχώρου 6 (2014).
Ιωάννης Δ. Μανάκας – Μανακόπουλος
Ό,τι γνωρίζουμε γι' αυτόν και το Λιτόχωρο, το χρωστάμε στα έγγραφα του φακέλου του, που βρίσκονται στο Αρχείο των Αγωνιστών της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Με βάση αυτά, έγινε η σύνθεση της εξής μελέτης:
● Κώστας Σπανός, «Εννιά ανέκδοτα έγγραφα των Ολυμπίων αγωνιστών του 1821 Ι. Δ. Μανακόπουλου και Μιχ. Δημητρακόπουλου», Μακεδονικά 24 (1984).
Αναγνώστης και Μιχαήλ Πιτσιάβας
Μια προσέγγιση στα κατορθώματα και τις δράσεις των Λιτοχωρινών αγωνιστών Αναγνώστη και Μιχαήλ Πιτσιάβα, επιχειρείται στην κάτωθι εργασία:
● Κώστα Σπανός, «Δέκα έγγραφα των Ολυμπίων αγωνιστών Αναγνώστη και Μιχαήλ Πιτσιάβα», Μακεδονικά 31 (1998).
Όμως, η συμβολή της Λιτοχωρινής οικογένειας Πιτσιάβα στον Αγώνα του 1821 είναι πολύ μεγάλη και ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης πρέπει να προσφύγει στα λίαν αξιόλογα εκδοτικά έργα των εξής ιστορικών συγγραφέων, οι οποίοι ασχολήθηκαν συστηματικά και διεξοδικά με τα επαναστατικά κινήματα και τις απελευθερωτικές προσπάθειες στον Όλυμπο, την Μακεδονία και τη Θεσσαλία: Απ. Βακαλόπουλος, Κων. Βακαλόπουλος, Ιωάν. Βασδραβέλης, Ιωάν. Καζταρίδης, Στ. Παπαδόπουλος και Γεώρ. Χιονίδης. Ένα μέλος της οικογένειας, ο Μεθόδιος Πιτσιάβας, ήταν στα 1827 ηγούμενος στη μονή του αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω. Ψήγματα της προσφοράς του βρίσκουμε στη μελέτη:
● Κωνσταντίνος Παπαδάκης, «Η ιερά Σταυροπηγιακή μονή της Αγίας Τριάδος (Αγίου Διονυσίου Ολύμπου). Ιστορική προσέγγιση», Ρέθυμνο 1998.
Ευάγγελος Σχινάς
Εξετάζοντας προσεκτικά τα έγγραφα τα αναφερόμενα στον Ιάκωβο Περικλή Ολύμπιο, εξακριβώνουμε τα ονόματα δύο συγγενών του, των ανεψιών Ευαγγέλου Σχινά και Ιωάννη Περικλή, με τους οποίους κατέβηκε μαζί στη Δυτική Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 1821, μετά την αποτυχία της επανάστασης στη Μολδοβλαχία. Από έγγραφο με ημερομηνία 17-4-1833, το οποίο είναι γραμμένο από τον ίδιο τον Ιάκωβο Περικλή Ολύμπιο και έχει τον τίτλο «Συνοπτική καταστατική έκθεσις των απ' αρχής στρατιωτικών εκδουλεύσεων και των εκ του πολέμου ζημιών του κ. Ιακώβου Περικλέους Ολυμπίου Αντιστρατήγου», επιλέγουμε ένα μικρό κείμενο:
«Σημείωσις Γ΄. Οι δύο μου ανεψιοί ούτοι, οίτινες και παρουσιάζουν ιδιαιτέρως τας αναφοράς των, ονομαζόμενοι Ιωάννης Περικλίδης και Ευαγγέλης Σχινάς: εδούλευσαν πάντα την πατρίδα με πίστιν και ευπείθειαν και τους είχον υπό την οδηγίαν μου και έχουν να λαμβάνουν και αυτοί τους μισθούς των, και άς πράξη ό,τι εγκρίνει η Σεβαστή αύτη επιτροπή περί τούτων».
Για τον Λιτοχωρινό αγωνιστή Ευάγγελο Σχινά αναφέρονται λίγες πληροφορίες στις εξής μελέτες:
● Γεώργιος Χιονίδης, «Οι εις τα Μητρώα των Αγωνιστών του 1821 αναγραφόμενοι Μακεδόνες», Μακεδονικά 12 (1972). Προκύπτει ότι η επιτροπή που εξέτασε τους αγώνες του, τον κατέταξε Στρατιώτη.
● Θεσσαλικά Χρονικά 12 (1977-1979). Αντιγράφουμε την κρίση και το πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής που εξέτασε την επαναστατική του δράση:
«Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Ευαγγέλης Σχινάς Ολύμπιος απ' αρχής του ιερού αγώνος, παραβλέψας όλα τα ιδιαίτερά του συμφέροντα και θυσιάσας όλην την κατάστασίν του κινητήν και ακίνητον, έτρεχε πάντοτε εις τον υπέρ ελευθερίας αγώνα προθυμότατος και ευπειθέστατος πάντοτε εις τας διαταγάς των διαφόρων οπλαρχηγών Ολυμπίων και εμάχετο μετ' αυτών εις όλας τας μάχας Στερεάς Ελλάδος και Πελοποννήσου. Εν Αθήναις τη 15 Οκτωβρίου: Θ. Γρίβας, Χρ. Χατζηπέτρου, Διαμαντής Ολύμπιος». Το 1835 έλαβε το σιδηρούν παράσημον «ως εντίμως μεθέξας του υπέρ ανεξαρτησίας της Ελλάδος ηρωϊκού αγώνος».
Ιωάννης Περικλής
Ο Λιτοχωρινός Ιωάννης Περικλής ή Περικλίδης ή Περικλέας, ανεψιός του Ιάκωβου Περικλή Ολύμπιου, αναφέρεται απ' αυτόν στη σχετική συνοπτική καταστατική έκθεσή του. Όπως εύκολα διαπιστούται, ο Ιωάννης Περικλής ήταν πρόκριτος και οπλαρχηγός του Ολύμπου εγνωσμένης αξίας μεταξύ των Μακεδόνων και Ολύμπιων αγωνιστών. Η προσφορά του στον Αγώνα σκιαγραφείται στις εξής μελέτες:
● Απόστολος Βακαλόπουλος, «Ιστορία της Μακεδονίας (1354-1833», Θεσσαλονίκη 1969. Στη σελίδα 615, ο Ιωάννης Περικλής αναφέρεται μεταξύ των τεσσάρων πληρεξουσίων των Ολυμπίων, οι οποίοι τον Απρίλιο του 1826 ζήτησαν να γίνουν δεκτοί ως μέλη της Εθνοσυνέλευσης.
● Στέφανος Παπαδόπουλος, «Μακεδονικά σύμμεικτα», Μακεδονικά 6  (1964-1965). Στις σελίδες 164-168, στα έγγραφα με ημερομηνίες 3-1-1828, 23-1-1828 και 10-10-1828 δείχνεται καθαρά η συμμετοχή του στα απελευθερωτικά κινήματα του Ολύμπου και της Μακεδονίας.

Επίλογος. Η παρουσίαση αυτή των εκ Λιτοχώρου αγωνιστών του 1821 είναι το καλύτερο και αιώνιο μνημόσυνο για τους μαχητές αυτούς της ελληνικής ελευθερίας. Μνημονεύοντας τα ονόματά τους μεταφέρουμε στη σύγχρονη εποχή κάτι που θυμίζει ύφος και αγωνιστικότητα μιας ηρωϊκής γενιάς, μα, προ παντός, γιατί τα χαρτιά (μητρώα, αρχεία) με το πολύτιμο περιεχόμενό τους πρέπει να σωθούν, προτού η αδιαφορία τα εξαφανίσει. Πρέπει να τονισθεί ότι τα δημοσιευμένα ονοματεπώνυμα των Λιτοχωρινών αγωνιστών είναι αναμφισβητήτως ελληνικά και αυτό αποτελεί την καλύτερη απόδειξη περί της εθνικής σύνθεσης και συνείδησης του Λιτοχώρου κατά τους δύσκολους χρόνους της Τουρκοκρατίας.

 [opb][op10]

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ.[opb][op5]

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

«Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2017-2018»Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας, ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων οινοποιήσιμων ποικιλιών περιόδου 2017-2018. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

1. Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους – αναφύτευση.
2. Φύτευση αμπελώνων (εφόσον ο παραγωγός διαθέτει νόμιμο δικαίωμα που έχει χορηγηθεί έως 31/12/2015).
3. Επανεμβολιασμός.
4. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στην Υπηρεσία μας έως τις 15 Μαΐου συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή δηλώσεων συγκομιδής από τους αμπελοκαλλιεργητές για τις δύο (2) τελευταίες αμπελουργικές περιόδους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2351 351 311 της Υπηρεσίας μας.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΚΙΤΣΙΟΥ
[opb][op8]

Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ του ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και ΤΕΧΝΩΝ ΔΙΟΥ γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης.21 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΙΗΣΗΣ

Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ του ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και ΤΕΧΝΩΝ ΔΙΟΥ,γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, με ένα μουσικό αφιέρωμα στους Έλληνες ποιητές, το οποίο θα παρουσιάσει στην Αίθουσα Τεχνών της Βέροιας.
Το πρόγραμμα περιέχει μελοποιημένα ποιήματα, των Σεφέρη, Ελύτη, Καζαντζάκη, Κάλβου, Βάρναλη, Δροσίνη, Λειβαδίτη, Καββαδία, Σκαρίμπα, Ρίτσου, Γκάτσου και άλλων μεγάλων ποιητών.

Τα τραγούδια θα ερμηνεύσουν, ο Βασίλης Λέκκας, η Φιλιώ Σέρβου, ο Αλέξανδρος Καλλιφατίδης, η Χιονάτη Γκίνα και η Αλεξάνδρα Καρυπίδου

Την ορχήστρα θα διευθύνει ο μαέστρος Νίκος Πατρής.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει ο σκηνοθέτης και ηθοποιός, Γιώργος Χανδόλιας


ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ.